Aktuelt

Årets sesonginfluensa 2023/2024 er kommet
Bestill time til influensavaksine på laboratoriet ved å ringe resepsjonen på telefon 23472220 i telefontiden fra 08:30-11:00, eller send mail til post@sthanshaugenlegesenter.no

Sommerferie leger 2023

 • Rebecca Anjum 10. juli t.o.m. 28. juli
 • Suzana Gojkovic 31. juli t.o.m. 11. august
 • Ingeborg E. Haflan (vikar for dr. Amin) 10. juli t.o.m. 31. juli

I perioden 10. juli t.o.m. 11 august 2023 vil det være redusert kapasitet kapasitet grunnet ferieavvikling.

E-kontakt – stengt i helger og på helligdager
Elektroniske tjenester som e-konsultasjon med fastlege, forespørsel om fornyelse av resepter til fastlege og meldinger til resepsjonen ikke er tilgjengelige på helsenorge.

E-konsultasjoner
E-konsultasjoner er et alternativ til vanlige legetimer med enkle problemstillinger som ikke krever fysisk oppmøte.

E-konsultasjoner kan ikke brukes til ø-hjelp grunnet svarfrist på 5 virkedager.
Det er samme kostnad på e-konsultasjoner som vanlig legetime.

Tilbakedatering av sykemelding
Sykemelding gjelder som hovedregel fra den dag pasienten oppsøker behandler, og sykemelder kan ikke uten videre tilbakedatere en sykemelding.
Sykemelderen skal bygge utstedelse av sykemeldingen på en personlig undersøkelse av pasienten og datere attesten med virkning fra første konsultasjonsdag.

Fra hovedregelen om at ikke kan godtas for tidsrom før pasienten ble undersøkt av sykemelder, finnes det en unntaksbestemmelse som praktiseres strengt.
To vilkår må være oppfylt:

 • Pasienten har vært forhindret fra å komme i kontakt med sykemelder, eksempelvis
  – Et par dagers ventetid
  – Legestreik
  – Psykiatriske pasienter som på grunn av manglende sykdomsinnsikt har unnlatt å oppsøke lege
 • Det må kunne godtgjøres at pasienten har vært arbeidsufør fra tidligere

Pasienten plikter å ta kontakt med lege samme dag hen er syk.