Ansatte

Anne Lene Larsen
Teamleder 
100 % stilling

Rebecca Anjum
Lege
Spesialist i Allmennmedisin
100 % stilling
Praktiserende lege siden 2008

Jobber på St. Hanshaugen legesenter mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
Torsdager jobber hun på St. Hanshaugen helsestasjon.

Medlem av:
Den norske legeforening
Oslo legeforening
Norsk forening for allmennmedisin
Allmennlegeforeningen
.
Waqas Amin (har for tiden vikar)
Lege
Spesialist i Allmennmedisin
100 % stilling
Praktiserende lege siden 2009

Jobber på St. Hanshaugen legesenter tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.
Mandager jobber han på St. Hanshaugen helsestasjon.

Medlem av:
Den Norske Legeforening
Allment praktiserende legers forening

Marte Kristine Haakerud Aasen
Vikarierende lege for Waqas Amin

Membere Kitaba
Medisinsk sekretær
100% stilling

Natalie Elisabeth Bugge Cutic
Medisinsk sekretær
100% stilling

Ane Knutsen
LIS1-lege
100% stilling i perioden  01.03.22- 31.08.22

Jobber på St. Hanshaugen legesenter mandag, tirsdag, onsdag og fredag.
Torsdager jobber hun på St. Hanshaugen helsestasjon