Helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

I bydel St. Hanshaugen tilbyr vi en gratis helseundersøkelse til alle flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente for å kartlegge helsetilstand og eventuelle behov for oppfølging. Vi tilbyr denne helseundersøkelsen innen 3 måneder etter at vedkommende har blitt bosatt i bydelen.

 Helseundersøkelsen omfatter:

  • Kartlegging av eksponering og risiko for tuberkulose
  • Tilbud om vaksinasjon til uvaksinerte
  • Blodprøve for vurdering av almenntilstand, samt tilbud om testing for HIV, hepatitt B og C og syfilis, om ønskelig.
  • Enkel undersøkelse og observasjon av allmenn helsetilstand, hud og munnhule
  • Spørsmål om egenvurdert helse
  • Spørsmål som kan avdekke traumatiske erfaringer og mulige psykiske helseplager som trenger helsefaglig oppfølging
  • Spørsmål om kronisk eller smittsom sykdom
  • Spørsmål om behov for/bruk av faste medisiner
  • Spørsmål spesifikt om prevensjon og informasjon om hvordan en kan få tilgang til prevensjonsmidler
  • Informasjon om rett til helsehjelp, helsetjenestene og hvordan man går fram for å få hjelp ved sykdom

Helseundersøkelsen utføres av sykeleier ved legesenteret. Personer med tegn på sykdom undersøkes av lege.

Vi bestiller tolk til samtalen, med mindre dette ikke ønskes.

Hvis pasient samtykker dette, sendes notat fra undersøkelsen, samt blodprøvesvar, til pasientens fastlege. Vi kan også samarbeide med NAV, skulle det være behov for tilrettelegging for de som går introduksjonsprogram i bydelen.

Hvis du er i målgruppen for helseundersøkelse, men har ikke blitt innkalt, ta gjerne kontakt med oss.