Velkommen til St. Hanshaugen legsesenter

St. Hanshaugen legesenter er et kommunalt legesenter som er opptatt av å gi våre pasienter et helsetilbud med god tilgjengelighet og tverrfaglige tjenester.
Vi består av to fastleger, LIS1-lege, to sekretærer, smittevernkonsulent og en spesialsykepleier migrasjonshelse.  Fastlegene har god kjenneskap til lokalt helse- og hjelpeapparat.
Hyggelige lokaler og utstyr med mulighet for måling av lungefunksjon, 24 timers blodtrykksmåling, øreskylling, EKG og småkirurgi.
Vi har et bredt utvalg av reisevaskiner tilgjengelig på vårt kontor.
Hver onsdag mellom 09.00-11.00 tester vi for tuberkulose. Ta kontakt for timebestilling. For mer informasjon om tuberkulosekontroll les her.
Migrasjonssykepleier kan tilby gratis helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Se her

Via helsenorge kan du bestille legetime, fornye resept på faste medisiner, samt spørre legen om enkle spørsmål via funksjonen e-konusltasjon.

For å bytte fastlege; klikk på linken helsenorge eller ved å ringe 23327000.