Velkommen til St. Hanshaugen legsesenter

St. Hanshaugen legesenter er et kommunalt legesenter i bydel St. Hanshaugen som er opptatt av å gi pasientene et helsetilbud med god tilgjengelighet og tverrfaglige tjenester.
Legesenteret består av tre spesialister i allmennmedisin, LIS1-lege, to helsesekretærer, sykepleierkonsulent med ansvar for smittevern og migrasjonshelse og teamleder.
Fastlegene har god kjennskap til lokalt helse- og hjelpeapparat.
Legesenteret er utstyrt med mulighet for måling av lungefunksjon, 24 timers blodtrykksmåling, øreskylling, EKG og småkirurgi.
Vi har et bredt utvalg av reisevaksiner tilgjengelig på vårt kontor.
Hver onsdag mellom 09.00-11.00 tester vi for tuberkulose. Ta kontakt for timebestilling. For mer informasjon om tuberkulosekontroll les her.
Gratis helseundersøkelse for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Se her

Via helsenorge kan du bestille legetime, fornye resept på faste medisiner og sende meldinger med resepsjonen.

For å bytte fastlege; klikk på linken helsenorge eller ved å ringe 23327000.